Deelgemeente Overschie - Jan  Markerink

Jan Markerink

Burgemeester Baumannlaan 178
3004 AE Rotterdam

T: 010-2082222
E: j.markerink@overschie.rotterdam.nl
I: www.overschie.nl

Algemene zakelijke informatie


Jan Markerink is sinds 2006 voorzitter van de deelgemeente Overschie. Als moderne bestuurder brengt hij zijn ervaring uit het bedrijfsleven in in het bestuurlijk handelen. Zijn lijfspreuk luidt: 'Als je alles onder controle hebt, ga je gewoon niet snel genoeg'. In korte tijd verwierf hij de bijnaam 'Jan Marketing' omdat hij ervoor koos het bestuursprograma uit te brengen als film in plaats van als dik boekwerk. Ook een interactieve nieuwjaarskaart naar alle inwoners van Overschie, het uitbrengen van een glossy magazine en het inzetten van Mario Been en Hugo Borst als ambassadeurs voor de gebiedspromotie van Overschie, droegen hier aan bij.

Specifieke kennis & publicaties
Workshops en bijeenkomsten
Bijdrage aan het boek ketensamenwerking


Vakgenoten die ik spreek over ketensamenwerking hebben vaak hun mening klaar. Die komt er op neer dat hun organisatie ‘dat al heel goed doet’. Na drie jaar besturen in Rotterdam weet ik dat dit absoluut niet klopt. Vandaar dat ik blij ben met het initiatief om via dit boek de discussie op gang te houden. Ik pretendeer niet de kennis in huis te hebben van een optimale ketensamenwerking, maar laat me graag inspireren door anderen om mijn eigen ideeën verder te laten groeien. Toen ik werd gevraagd te spreken op een congres over zinvolle ketensamenwerking...