JB Lorenz - Joost  Kadijk

Joost Kadijk

Postbus 2035
3200 CA Spijkenisse

T: 010- 3040186
E: joost@jblorenz.nl
I: www.jblorenz.nl

Algemene zakelijke informatie


Joost Kadijk reatief, improvisatie, innovatie, energie, moedig, verbindend, co-creatie, conversatie, regisseur, facilitator, procesbegeleider, projectleider, spreker, ridder van nu, ondernemer, LEGO Serious Play, voorzichtigheidsreductie, zorg en overheid, Openbare gezondheidszorg breekt door de grenzen van publiek en privaat, gezonheidswetenschapper, dramadocent, maagd, Universiteit Maastricht, Hoge School voor de Kunsten, COCD, De Baak, nationaal en internationaal, New Shoes Tody, en Actie!.

Specifieke kennis & publicaties
Workshops en bijeenkomsten
Bijdrage aan het boek ketensamenwerking


Werken in het openbaar bestuur is er niet gemakkelijker op geworden. De verhoudingen tussen bestuur en burger en tussen bestuur en ambtenaar zijn de laatste jaren flink veranderd. Bestuurders en overheid proberen klantvriendelijker te opereren en de burger centraler te stellen. De burger is mondiger geworden en stelt hogere eisen aan de overheid. De op veel plaatsen ingevoerde kwaliteitssystemen vragen bovendien meer transparantie. Overheden moet steeds vaker verantwoording afleggen aan veeleisende burgers die zich al dan niet hebben georganiseerd in belangengroepen. Gaat...