TIP Charlois - Emile  Goyvaerts

MEd Emile Goyvaerts

Zuidplein 2
3083 CW Rotterdam

T: 010-4955600
E: ehm.goyvaerts@charlois.rotterdam.nl
I: www.charlois.rotterdam.nl

Algemene zakelijke informatie


Emile Goyvaerts MEd werkt als ambtenaar in Rotterdam, deelgemeente Charlois, en staat aan de basis van de ketensamenwerking rond risicojeugd in die stad. Vanuit diverse functies in het onderwijs, de vrije sector en bij de gemeente zoekt hij altijd vanuit een multidisciplinaire aanpak naar oplossingen voor complexe vraagstukken. In zijn benadering ontstaat via een systematische werkwijze met passende procesondersteunende techniek een werkbare situatie in voorheen vaak uitzichtloze contexten. Regie voeren, richting geven en beslismomenten creëren in de ketensamenwerking passen bij de manier van werken van Goyvaerts.


Specifieke kennis & publicaties
Workshops en bijeenkomsten
Bijdrage aan het boek ketensamenwerking


Waarom zijn jullie met TIP begonnen? ‘De basis is gelegd in 2002. De deelgemeente Charlois besloot toen dat ze jeugdproblemen anders wilde aanpakken. Tot dat moment waren verschillende instanties vooral bezig met brandjes blussen, dat wil zeggen ad hoc oplossingen bedenken na incidenten zonder onderliggende structuur. Ik ben met een plan gekomen om de domeinen onderwijs, strafrecht, werk en inkomen, jeugdhulpverlening en zorg te laten samenwerken. Met als doel vroegtijdig problemen in de ontwikkeling of ontplooiing van jeugdigen te signaleren en doelgericht in te...