Bureau Ben Venneman - Ben  Venneman

MScN Ben Venneman

Waterkers 13
2804 PH Gouda

T: 0182-546928
E: info@benvenneman.nl
I: www.benvenneman.nl

Algemene zakelijke informatie


Ben Venneman MScN is eigenaar van Bureau Ben Venneman. Als trainer, adviseur en ontwerper van methodieken is hij al 18 jaar actief op het gebied (O)GGz, wijkgericht werken, beschermde woonvormen, thuiszorg, onderwijs en (her)inrichting van (keten)samenwerking in gezondheidszorg en onderwijs. In zijn adviseursrol praat hij met raden van bestuur, directies, gemeentelijke bestuurders en beleidsmakers en middelmanagement. Vennemans kwaliteit ligt in het ontwikkelen van modellen en werkprocessen die cliënt(en) én hulpverleners in het primaire proces als vertrekpunt nemen.


Specifieke kennis & publicaties
Workshops en bijeenkomsten
Bijdrage aan het boek ketensamenwerking


De openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) richt zich op een specifieke groep kwetsbare mensen in onze samenleving. Hun kwetsbaarheid zit veelal in het feit dat ze onvoldoende zelfredzaam zijn en niet op eigen kracht over een berg opstapelende problemen heen komen (Jongeleen, 2008). Binnen de OGGz is een vorm van hulpverlening en zorg ontwikkeld voor mensen die daar niet om vragen, maar die het wel nodig hebben. Die hulp wordt zowel gevraagd als ongevraagd geboden. Het bijzondere aan OGGz-hulpverlening is de geïntegreerde aanpak. In de regel zijn verschillende...