TNO Management Consultants - Joost  Vos

Drs. Joost Vos
Managing Consultant
Postbus 4155
7320 AD apeldoorn

T: 06-51591894
E: vos@tmc.tno.nl
I: www.tno-managementconsultants.nl

Algemene zakelijke informatie


Drs. Joost J. Vos (1960) werkt als managing consultant bij TNO Management Consultants. Hij is betrokken bij uiteenlopende adviesopdrachten rondom samenwerking. Deze gaan vooral over maatschappelijke samenwerkingsvraagstukken. In het bijzonder houdt hij zich bezig met de forensische zorg. Verder begeleidt hij organisaties bij het versterken van hun resultaatgerichtheid. Vos is auteur van het boek 'Delegeer resultaat, ontvankelijk leiderschap voor een resultaatgerichte organisatie' (Spectrum, 2005). Hij werkt aan de afronding van een promotieonderzoek aan de faculteit Bedrijfskunde en Economie van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarin vormt de Münchhausenbeweging de centrale casus. Verder voert hij met een aantal kennisinstituten, waaronder het NICIS, een meerjarig onderzoek uit naar de aanpak van veelplegers in Rotterdam en Leiden.

Specifieke kennis & publicaties


ADVIESDOMEIN: - (Keten-)samenwerking, resultaatgericht management. ADVIESROLLEN: - procesbegeleider, deskundige op het gebied van forensische zorg. RECENTE ONDERZOEKSOPDRACHTEN: - WODC (2010) Deelrapportage onderzoek toename in de verblijfsduur van de TBS Ministerie van Justitie (2009) Beleidsverkenning organisatie van zorg als bijzondere voorwaarde - Raad voor de Kinderbescherming (2008) Beleidsverkenning kwaliteitszorgsysteem en monitoring van gedragsinterventies voor jeugdige delinquenten - Inspectie Gezondheidszorg (2008) Beleidsverkenning informatiebehoefte forensische zorg - WODC (2007) Beleidsverkenning forensisch psychiatrisch onderzoek en onderwijs - 3RO: (2006) Evaluatie invoering reclasseringsbalie. - NIFP (2006) Evaluatie kwaliteit en doorlooptijden PIJ-rapportage PUBLICATIES: - Proefschrift: De Münchhausenbeweging: Beweging voor ketensamenwerking (verschijnt 2010) - Persoonsgerichte ketenzorg In: Rosendal, Ahaus, Huijsman, Ketenzorg, Praktijk in perspectief (Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen, 2009) - Delegeer resultaat, ontvankelijk leiderschap voor een resultaatgerichte organisatie, Spectrum, Utrecht (2005) - Co-auteur en eindredacteur van het Issuepaper: Management Development van TNO Management Consultants (2005) - Auteur van diverse publicaties over ketenmanagement - Auteur van diverse artikelen over resultaatgericht management en over de invoering van de Balanced Scorecard en het INK-managementmodel

Workshops en bijeenkomsten


12 mei 2010: Seminar ketensamenwerking Rekenkamer Oost Nederland

Bijdrage aan het boek ketensamenwerking