Erasmus Universiteit Rotterdam - Teun W.  Hardjono

Prof. Dr. Ing. Teun W. Hardjono
T:
E: thardjono@rsm.nl
I:

Algemene zakelijke informatie


Prof. Dr. Ing. Teun. W. Hardjono, auteur van diverse boeken, startte zijn carrière bij Berenschot. Sinds 1997 is hij hoogleraar kwaliteitsmanagement en certificatie aan de RSM Erasmus University in Rotterdam, vanwege de Raad voor Accreditatie. Verder vervult hij diverse functies waaronder het voorzitterschap van de stichting SqEME. Hij is als eerste Nederlander gevraagd toe te treden tot de International Academy for Quality en nam in 2007 samen met de NNK (kennisnetwerk voor kwaliteitsmanagement) het initiatief tot de oprichting van de Dutch Academy for Quality.

Specifieke kennis & publicaties


TEST de juiste titel

Workshops en bijeenkomsten
Bijdrage aan het boek ketensamenwerking


Dat er een andere visie op werken en samenwerken moet komen, is de rode lijn in alle voorgaande hoofdstukken. In zijn boek ‘De Derde Golf ’ (1980) introduceerde Alvin Toffler het begrip prosument, een samentrekking van producent en consument. Dat was niet zijn eerste publicatie. In 1970 bracht hij ‘Future Shock’ uit en ook na De Derde Golf volgden nog verschillende boeken. Tofflers thema is echter steeds gelijk gebleven: de manier waarop we in de twintigste eeuw organisaties hebben ingericht, heeft ons veel gebracht maar heeft ook de nodige schade...