Surplus - Anthonie  Maranus

Drs. Anthonie Maranus
Regiodirecteur ZorgT:
E:
I:

Algemene zakelijke informatie


Drs. Anthonie Maranus MBA-H, is regiodirecteur Zorg bij Surplus, stichting voor zorg, wonen, welzijn en kinderopvang.Specifieke kennis & publicaties
Workshops en bijeenkomsten
Bijdrage aan het boek ketensamenwerking


Individualisering van de zorgvraag en stapsgewijze invoering van marktwerking zijn actuele ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. Hierdoor ontstaat concurrentie tussen organisaties. Ze worden geprikkeld hun productiviteit te verhogen, de integrale kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren, nauwer aan te sluiten bij de wensen van hun klanten en dit alles te doen tegen een goede prijs. Om hun positie te versterken kiezen sommige spelers voor schaalvergroting. Andere organiseren zich in een  samenwerkingsverband van veelsoortige complementaire...