Afspraken maken over samenwerking doe je vanuit de gedachte dat partners elkaars beweegredenen kunnen begrijpen.

Jan Joost Kroon

Drs. Jan-Joost C. Kroon heeft zijn opleiding Bedrijfskunde afgerond aan de Erasmus Universiteit met als specialisatie verandermanagement. Hij werkt als organisatieadviseur bij BPMConsult, een bureau gespecialiseerd in procesmanagement. Jan-Joost is altijd op zoek naar het... [lees verder]Kennispartners
  • Syrima Advies
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • TIP Charlois
  • Bureau Ben Venneman
  • C3Group B.V.
  • New Shoes Today

Op 18 mei is in bijzijn van een groot deel van de auteurs het eerste exemplaar van het boek “Ketensamenwerking: Duurzaam werken in ketens en netwerken” door Robert van Brakel overhandigd aan Mr. Drs. Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. Elco Brinkman haalde daarbij aan wat zijn eerste ervaringen waren met ketensamenwerking als beginnend bestuurder jaren geleden en welke adviezen hij daarover had gekregen van zijn mentor.

In de aansluitende rondetafelbijeenkomst is door de deelnemers met name gedebatteerd over hoe goede ketensamenwerking nu eigenlijk tot stand komt en aan welke uitspraken je mensen herkend die daadwerkelijk bijdragen aan het bouwen van een keten. Hieronder vindt u een foto impressie.