Het succes van ketensamenwerking ligt in de kwaliteit van het kennisuitwisselings- en afstemmingsmoment tussen de kenniswerkers.

Robert van Brakel

Drs. Robert H. van Brakel is managing director van de C3Group; een Nederlandse kennisorganisatie op het gebied van ketensamenwerking en informatiemanagement binnen overheid en bedrijfsleven. Van Brakel adviseert sinds 1997 directies en bestuurders bij ontwikkeling en... [lees verder]Kennispartners
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • TIP Charlois
  • Syrima Advies
  • New Shoes Today
  • C3Group B.V.
  • Bureau Ben Venneman

Op 18 mei is in bijzijn van een groot deel van de auteurs het eerste exemplaar van het boek “Ketensamenwerking: Duurzaam werken in ketens en netwerken” door Robert van Brakel overhandigd aan Mr. Drs. Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. Elco Brinkman haalde daarbij aan wat zijn eerste ervaringen waren met ketensamenwerking als beginnend bestuurder jaren geleden en welke adviezen hij daarover had gekregen van zijn mentor.

In de aansluitende rondetafelbijeenkomst is door de deelnemers met name gedebatteerd over hoe goede ketensamenwerking nu eigenlijk tot stand komt en aan welke uitspraken je mensen herkend die daadwerkelijk bijdragen aan het bouwen van een keten. Hieronder vindt u een foto impressie.