Bestuurders leven in een glazen huis, onder andere vanwege de alom aanwezige camera's en internet.

Joost Kadijk

Joost Kadijk reatief, improvisatie, innovatie, energie, moedig, verbindend, co-creatie, conversatie, regisseur, facilitator, procesbegeleider, projectleider, spreker, ridder van nu, ondernemer, LEGO Serious Play, voorzichtigheidsreductie, zorg en overheid, Openbare... [lees verder]Kennispartners
  • New Shoes Today
  • TIP Charlois
  • Bureau Ben Venneman
  • C3Group B.V.
  • Syrima Advies
  • Erasmus Universiteit Rotterdam

Op 18 mei is in bijzijn van een groot deel van de auteurs het eerste exemplaar van het boek “Ketensamenwerking: Duurzaam werken in ketens en netwerken” door Robert van Brakel overhandigd aan Mr. Drs. Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. Elco Brinkman haalde daarbij aan wat zijn eerste ervaringen waren met ketensamenwerking als beginnend bestuurder jaren geleden en welke adviezen hij daarover had gekregen van zijn mentor.

In de aansluitende rondetafelbijeenkomst is door de deelnemers met name gedebatteerd over hoe goede ketensamenwerking nu eigenlijk tot stand komt en aan welke uitspraken je mensen herkend die daadwerkelijk bijdragen aan het bouwen van een keten. Hieronder vindt u een foto impressie.