23 smoezen van ketenbrekers  

Hiernaast ziet u een kleine versie van de poster "23 Smoezen van Ketenbrekers". Deze poster is ontwikkeld door het kennisplatform www.duurzameketensamenwerking.nl. De poster helpt u de regie te behouden op de resultaten van samenwerking tussen uw meest waardevolle kenniswerkers.

Ketensamenwerking kan pas succesvol en duurzaam zijn als:

 1. De noodzaak van de samenwerking evident is voor alle betrokken ketenpartners
 2. Heldere regie afspraken eenduidig bestuurlijk geborgd zijn.
 3. Er een procesgerichte voorzitter/regisseur en notulist bij de overleggen is.
 4. De samenwerkingsmethodiek de ketenpartners verleidt tot taakverbondenheid en gezamenlijke professionele meningsvorming.
 5. Een slim informatiesysteem gebruikt wordt, dat ketenpartners.
 • Direct informeert en committeert bij informatie uitwisseling en afstemming
 • Aanzienlijk minder administratie en meer daadkracht oplevert.
 • Strategische, tactische en operationele overlegstructuren op één lijn brengt.
 1. Het zelfreinigend vermogen van de keten gestimuleerd wordt.

Vindt u deze poster leuk en waardevol, dan kunt u een glossy exemplaar op A2 formaat bestellen.

Tip voor uw kostenbesparingsprogramma

Gebruikers van slimme software om lekker samen te werken hebben hun resultaten sterk verbeterd en drastische kostenverlangingen bereikt tot wel 30%! Kijk voor referenties op www.c3group.nl.

De genoemde prijzen van de poster zijn exclusief 21% BTW en exclusief portokosten.

 Bestel de poster door het onderstaande formulier in te vullen

 • Vul een geldige waarde in

 • Vul een geldige waarde in

 • Vul een geldige waarde in

 • Vul een geldige waarde in

 • Vul een geldige waarde in

 • Vul een geldige waarde in

 • Vul een geldige waarde in

 • Vul een geldige waarde in

 • Vul een geldige waarde in

 •  

Powered by C3Group B.V.

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 6]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 436)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 6]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 580)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 10]: syntax error: unrecognized tag: i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments) (Smarty_Compiler.class.php, line 436)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 10]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 580)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 21]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 580)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

' ', " ")) .'}'